Krajská rada

Statutární orgán (předseda): Michal Bureš
Zástupce předsedy JK: Libor Kukačka
   
Výchovný zpravodaj CHK: Libor Kukačka
Výchovná zpravodajka DK: Jitka Mertlíková
Výchovný zpravodaj VS: nejmenován 
Zpravodaj klubů KD: Jiří Klikoš
Volení členové rady: 
Martin Klenčík
Jitka Mertlíková
Jakub Pěnička
Jan Štěp
   
Předseda revizní komise:  Ilona Šmídlová
Členka revizní komise:  Jana Rückerová
Člen revizní komise:  František Drnovský
   
Hospodář: Martin Paul

Zápisy z jednání KRJ v jednotlivých letech jsou nyní umístěny ve sdílených GA složkách:
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017


a stejně tak i zápisy z jednotlivých krajských volebních sněmů:
2000 | 2004 | 2007 | 2011 | 2014 | 2017