Organizace‎ > ‎

Krajské vyznamenání

Historicky prvním vyznamenáním byla Medaile lilie a přátelství. Po ukončení její platnosti KRJ připravila nové vyznamenání Medaili Jiráskova kraje, které je udělováno nyní.


Od 2018 Medaile Jiráskova kraje

 KRJ cítí potřebu umožnit jednotkám ocenit své členy. V současné době je možné ocenit činovníky pouze pomocí celorepublikových vyznamenaní:

  • Medaile sv. Jiří (minimum 5 let výchovné činnosti)
  • Medaile díků

 Proto KRJ připravila podobu nového krajského vyznamenání, ve kterém jsme se snažili:

  • vytvořit vyznamenání, které je možné udělit dřív než Medaili díků nebo Medaili sv. Jiří
  • dát střediskům možnost ocenit své mladší členy
  • možnost ocenit skautskou činnost na území Královéhradeckého kraje

KRJ ještě v prosinci roku 2016 schválila pracovní verzi statutu  Medaile Jiráskova kraje, prozatím bez grafické podoby medaile. V průběhu roku 2017 postupně vzniklo několik návrhů podoby medaile, z nichž na konci listopadu 2017 KRJ vybrala vítězný návrh. Ten byl dále rozpracován a na víkendovém zasedání KRJ v březnu 2018 dotvořen jako finální zadání pro výrobní firmu. V průběhu března a dubna byly elektronickou formou hlasovány jednotlivé detaily a barevnost stuhy a stužek.

V dubnu 2018 byla oslovena výrobní firma, která přislíbila zhotovení do letních prázdnin. Bohužel, nedošlo k naplnění tohoto závazku a s uvedenou firmou byla rozvázána spolupráce. V současné době (červen 2018) probíhá jednání s náhradním dodavatelem. Návrhy na vyznamenání lze však již KRJ překládat nyní.


2007 - 2014 Medaile lilie a přátelství

Historie:

Medaile „Lilie a přátelství“ (dále jen medaile), byla zřízena rozhodnutím kraje Ústeckého,
Libereckého a Královéhradeckého k 1. 1 2007 při příležitosti 100. výročí založení světového
skautingu, zejména k ocenění dlouholetého aktivního členství v Junáku.

Aktuální stav:

KRJ upravila statut medaile k 8. 3. 2014 tak, že medaili lze udělovat pouze v kmeni dospělých. V tuto chvíli nemá KRJ možnost tuto medaili udělit.

Bylo pro to několik důvodů:

o   udělování probíhalo bez kontroly KRJ

o   neexistuje evidence všech udělených medailí

o   medaile byla udělována v rozporu s jejím statutem

o   došlo k „devalvaci“ medaile v důsledku jejího nadměrného udělování

o   statut medaile příliš nevyhovuje, pokud by byla udělena mimo kmen dospělých (minimum 10let členství v Junáku, atd.) 

Ċ
Libor Kukačka (Robin),
10. 8. 2018 13:06
Ĉ
Libor Kukačka (Robin),
10. 8. 2018 13:09
Comments