Organizace‎ > ‎

Krajské vyznamenání

V současné době KRJ neuděluje žádné vyznamenání. Historicky prvním vyznamenáním byla Medaile lilie a přátelství. Po ukončení její platnosti KRJ připravuje nové vyznamenání, které bychom rádi představili na Setkání vůdců během podzimu 2016. Jeho statut si můžete stáhnout pod článkem. 

2007 - 2014 Medaile lilie a přátelství

Historie:

Medaile „Lilie a přátelství“ (dále jen medaile), byla zřízena rozhodnutím kraje Ústeckého,
Libereckého a Královéhradeckého k 1. 1 2007 při příležitosti 100. výročí založení světového
skautingu, zejména k ocenění dlouholetého aktivního členství v Junáku.

Aktuální stav:

KRJ upravila statut medaile k 8. 3. 2014 tak, že medaili lze udělovat pouze v kmeni dospělých. V tuto chvíli nemá KRJ možnost tuto medaili udělit.

Bylo pro to několik důvodů:

o   udělování probíhalo bez kontroly KRJ

o   neexistuje evidence všech udělených medailí

o   medaile byla udělována v rozporu s jejím statutem

o   došlo k „devalvaci“ medaile v důsledku jejího nadměrného udělování

o   statut medaile příliš nevyhovuje, pokud by byla udělena mimo kmen dospělých (minimum 10let členství v Junáku, atd.)

 

2016 Medaile královéhradeckého kraje (pracovní název)

 KRJ cítí potřebu umožnit jednotkám ocenit své členy. V současné době je možné ocenit činovníky pouze pomocí celorepublikových vyznamenaní:

  • Medaile sv. Jiří (minimum 5 let výchovné činnosti)
  • Medaile díků

 Proto KRJ připravila podobu nového krajského vyznamenání, ve kterém jsme se snažili:

  • vytvořit vyznamenání, které je možné udělit dřív než Medaili díků nebo Medaili sv. Jiří
  • dát střediskům možnost ocenit své členy již od věkové hranice 15 let
  • možnost ocenit skautskou činnost na území Královéhradeckého kraje

 Co hledáme:

    Hledáme vhodný název a symboliku pro vyznamenání. Z tohoto důvodu dáváme všem v kraji možnost, zapojit se do návrhu na budoucí podobu vyznamenání. Své návrhy a názory prosím zašlete pomocí formuláře.


 

 

 

Ċ
Tomáš Merta,
21. 1. 2016 6:55
Ċ
Tomáš Merta,
20. 6. 2016 5:11
Comments