Organizace‎ > ‎

Krajské vyznamenání

KRJ aktuálně uděluje nové vyznamenání Medaile Jiráskova kraje, které nahradilo na historicky první krajské vyznamenání Medaile lilie a přátelství.


Od 2018 Medaile Jiráskova kraje

KRJ cítí potřebu umožnit jednotkám ocenit své členy. V současné době je možné ocenit činovníky pouze pomocí celorepublikových vyznamenaní:

  • Medaile sv. Jiří (minimum 5 let výchovné činnosti)
  • Medaile díků

Proto KRJ připravila podobu nového krajského vyznamenání, ve kterém jsme se snažili:

  • vytvořit vyznamenání, které je možné udělit dříve než Medaili díků nebo Medaili sv. Jiří
  • dát střediskům možnost ocenit své mladší členy (starší 15 let)
  • možnost ocenit skautskou činnost na území Královéhradeckého kraje
Pro návrh udělení krajského vyznamenání využijte formulář, který je ke stažení v zápatí stránky spolu se statutem medaile.


2007 - 2014 Medaile lilie a přátelství

Medaile „Lilie a přátelství“ (dále jen medaile), byla zřízena rozhodnutím kraje Ústeckého,

Libereckého a Královéhradeckého k 1. 1 2007 při příležitosti 100. výročí založení světového
skautingu, zejména k ocenění dlouholetého aktivního členství v Junáku.

KRJ upravila statut medaile k 8. 3. 2014 tak, že medaili lze udělovat pouze v kmeni dospělých. V tuto chvíli nemá KRJ možnost tuto medaili udělit.

Bylo pro to několik důvodů:

  • udělování probíhalo bez kontroly KRJ
  • neexistuje evidence všech udělených medailí
  • medaile byla udělována v rozporu s jejím statutem
  • došlo k „devalvaci“ medaile v důsledku jejího nadměrného udělování
  • statut medaile příliš nevyhovuje, pokud by byla udělena mimo kmen dospělých (minimum 10let členství v Junáku, atd.)
Ċ
Webmaster: Junák, Královéhradecký kraj,
23. 10. 2019 3:50
Ċ
Webmaster: Junák, Královéhradecký kraj,
23. 10. 2019 3:49
Ĉ
Libor Kukačka (Robin),
10. 8. 2018 13:09
Comments