Vzdělávání‎ > ‎

Nadstavbové vzdělávání

Na této stránce naleznete informace k seminářům nadstavbového vzdělávání činovníků v našem kraji.

Revizní komise - jak na to?

Termín: neděle 23. února 2020 od 9:00 do 17:30

Místo: Klubovny střediska K. ŠimkaSokolovská 79, Hradec Králové - zde: http://mapy.cz/s/ePPl

Proč přijet na seminář?
Revizní komise (dále RK) vykonává vnitřní kontrolu v našich organizačních jednotkách. I když tito činovníci nepracují přímo s dětmi, jejich činnost je neméně důležitá pro hladký a bezvadný provoz jednotky. Základní kurz pro RK je zaměřen na objasnění všeho, co se skrývá pod činností RK; proč RK v Junáku máme; jak může fungovat spolupráce RK a OJ, a jak spolupráci nastavit dobře; kdy, jak a co u OJ kontrolovat. Kurz je vhodný pro začínající revizory, ale i pro činovníky, kteří zatím revizoři nejsou a jenom o této funkci uvažují. Na kurzu účastníci zjistí, že revizní komise může totiž být velkým pomocníkem i u středisek a rozhodně to není jen o kontrolování podpisů! 

Co konkrétně se dozvíte?
  • Co je to činnost RK - co je to vnitřní kontrola a proč ji v organizaci máme; jaké mám jako RK práva, povinnosti, odpovědnost (vůči Junáku, SR, statutárovi, hospodáři, jmenovaným zpravodajům, ...); etika revizora - mlčenlivost, nakládaní s informacemi, věcnost posuzování a nezaujatost (možná i téma "co už napsat a kde ještě přimhouřit oči" - návaznost na další téma - Atmosféra v OJ); postavení jednotlivých RK (RK střediska, okresu, kraje, ÚRKJ), neslučitelnost funkcí 
  • Odbornost RK - možnost přizvání odborníka - mlčenlivost; možnost pomoci od ústředí, ÚRKJ; možnosti dalších kurzů, odborná literatura, zdroje  
  • RK vs. kontrolovaná OJ - budování atmosféry v OJ, RK je důležitá, potřebná a odpovědná fce; budování vzájemných vztahů RK a činovníků v OJ (vedoucí OJ, hospodář, členové SR, …) a jak na to; vnímání funkce RK - neprudí, ale pomáhá; RK má odpovědnost vůči členům a organizaci, organizace práce v rámci RK - členové, předseda
  • Jak a kdy kontrolovat OJ? - jak by měl vypadat proces kontroly (procesní pravidla dle revizního řádu); tvorba zápisů/protokolů (existující šablony od ÚRK, metodiky ústředí); harmonogram práce RK - revizorův rok (vzorový plán práce RK, rozvržení jeho činnosti během roku, tak, aby revize probíhaly nejen věcně, ale i časově co nejsmysluplněji)
  • Co kontrolovat u mé OJ? - stručný výčet co vše mohou a měli by kontrolovat RK, a proč, co jednotce hrozí pokud daná oblast není v pořádku
Lekoři: Jana Godarová - Ellie, skautem od r. 2006. Domovským střediskem je středisko Řehoře Mendla Brno. Hlavní oblastí jejího skautování je oblast hospodaření a revizní činnosti (na úrovních od oddílu po kraj, ústředí), nyní zastává funkci hospodářky střediska a okresu, dále přednáší na různých ČK, VK a kurzu VHOD (střediskové minimum). V civilním životě ekonomka a vědecko-výzkumný pracovník v oblasti veřejného sektoru.
Ondřej Bartoš - Batole, skautem od r. 1996, vůdce oddílu, vedoucí střediska, člen krajské RK, člen ÚRKJ (od r. 2015 předseda). V civilním životě absolvent Právnické fakulty MU, justiční čekatel Krajského soudu v Hradci Králové.

Na seminář se lze přihlásit do neděle 9. února 2020 zde: přihlásit na akci přes SkautIS.


Nové skautské stezky - jak na ně?

Termín: neděle 20. října 2019 od 13:30 do 17:30

Místo: Srub střediska Brána JičínSkautská 1254, Jičín - zde: https://mapy.cz/s/3xpft

Proč přijet na seminář?
Používáte skautské stezky? Zaregistrovali jste, že finišuje jejich revize? Zajímá vás, co nového nám přináší? Máte chuť začít používat tento nástroj a zatím jste se k tomu nedostali? Chcete slyšet tipy, vychytávky a navzájem si posdílet svoje zkušenosti? Budeme moc rádi, pokud přijedou své zkušenosti sdílet i testovací oddíly. Vypisujeme novou nadstavbu, tentokrát na téma nových skautských stezek a pozvali jsme Martinu Adamcovou, která je představovala už na Elixíru. Vezměte svoje rádce a přijeďte na skautský srub do Jičína prožít společně nedělní odpoledne.

Lektor: 
Martina Adamcová - Marťa
Martina má na starost revizi skautské stezky. Kromě dokončení samotné stezky až do vydání je jejím úkolem podporovat práci se stezkou v oddílech - ať už tvorbou různých podpůrných materiálů nebo představováním stezky na vzdělávacích akcích apod. Pochází z Kostelce nad Orlicí, kde plynule prošla od členky přes výpomoc až po vůdkyni dívčího oddílu. Mimo oddíl prošla různé akce jako účastnice, servisačka i členka týmu. Nyní pomáhá u střediska v pražských Modřanech. Má ráda popíjení kávy a povídání nejen o skautingu. Nejlépe obojí najednou.

Na seminář se lze přihlásit do neděle 13. října 2019 zde: přihlásit na akci přes SkautIS.


Výchova je naše věc

Termín: neděle 14. dubna 2019 od 13:30 do 17:30

Místo: Klubovny střediska K. ŠimkaSokolovská 79, Hradec Králové - zde: http://mapy.cz/s/ePPl

Anotace:
Máte ve vašem oddíle nebo středisku volnou pozici výchovného zpravodaje? Netušíte, proč by se vám tato pozice hodila? Jste výchovným zpravodajem a nevíte, co všechno byste mohli dělat? I na tyto a další otázky si odpovíme na dalším nadstavbovém semináři. Co vás čeká? Představíme si sekci Křižovatky vytvořenou pro výchovné zpravodaje, pobavíme se o popisu činnosti výchovného zpravodaje na kraji, okrese a středisku. Nastíníme si nástroje podpory výchovy.  Dostaneme se také k hodnocení kvality a metodice pro výchovné zpravodaje. Na závěr se seznámíme s možnostmi výchovného plánu. Všechny části si společně prodiskutujeme a také nasdílíme dobrou praxi. Seminář je určen pro všechny výchovné zpravodaje i zájemce o výchovu v hnutí na jakékoli pozici.

Lektor: Marie Pekárková - Šmako
Ve skautu jsem si vyzkoušela vedení všech věkových kategorií až po samotné vedení oddílu. Získané informace jsem předávala na Brněnském rádcovském kurzu, který jsem pak i vedla. Nyní jsem výchovnou zpravodajkou na středisku Mafeking a okrese Brno – město. Od listopadu 2018 jsem přebrala agendu k projektu výchovných zpravodajů. 

Na seminář se lze přihlásit do neděle 31. března 2019 zde: přihlásit na akci přes SkautIS.


Program tábora - jak na to?

Termín: neděle 17. února 2019 od 13:30 do 17:30

Místo: Skautský dům střediska Dobráček Hostinné, B. Smetany 127. Mapa zde: https://mapy.cz/s/3jRfV

Anotace:
Chtěli byste, aby váš letošní tábor stál opravdu za to? Že máte skvělé téma a zatím si nevíte rady s programem? Nebo naopak máte spoustu nápadů na programy a nevíte, kde začít? Taky přemýšlíte, jak si přípravy lépe rozdělit a naplánovat? Neváhejte a přijeďte na náš další seminář. Naučíme se především přemýšlet o přípravě a skladbě programu, určitě se zastavíme u dramaturgie, nebude chybět práce se symbolickým rámcem a dozvíte se tipy, jak efektivně řídit samotný program přímo na táboře. Nebojte se, půjdeme na to co nejvíce prakticky. A nakonec určitě zbude chvíle pro poradnu či výměnu zkušeností.

Lektoři:
Jitka Mertlíková - Baff
Pracuje jako průvodce v odpoledním klubu na Základní ScioŠkole v Praze a také v Trutnově v Centru inovací a podnikání, kde má na starost především oblast vzdělávání. Dřív aktivně a dnes už v roli podporovatele funguje v dětském lesním klubu. V domovském středisku ve Rtyni v Podkrkonoší působí jako vůdkyně oddílu a v krajské radě je v roli výchovné zpravodajky. Zatím lektoruje především mimo skautský svět.

Pavel Žalský - Dingo
Pracuje jako učitel na základní škole Karla Klíče v Hostinném, podílí se na revizi RVP a úporně se pokouší prokousat nastavením vysokoškolského vzdělávání. V Junáku je výchovným zpravodajem střediska Dobráček, v tomtéž středisku zastupuje vůdce střediska a několik let vedl 3. oddíl sv. Vavřince ve Vrchlabí. Lektoří na ČK Arbor Vitae, sem tam pod tlakem napíše nějaký metodický text.

Na seminář se lze přihlásit do neděle 3. února 2019 zde: přihlásit na akci přes SkautIS.


Roveři a rangers - jak na ně?

Termín: neděle 16. září 2018 odpoledne od cca 14:00

Místo: Klubovny střediska Jaroměř Na Matysáku 537, Jaroměř. Mapa zde: https://mapy.cz/s/2NhB7

Anotace:
Seminář je určen pro R&R, vedoucí roverských kmenů a jejich spolupracovníky, kteří se aktivně podílejí na činnosti a chtějí získat inspiraci a aktuální přehled o směřování a možnostech roverského programu. Zastavíme se u specifik roverské výchovné kategorie, dotkneme se možností například roverských setkání či mezinárodního roveringu. Jedním z témat může být roverské společenství a rady co dělat, když vás na roverský kmen není dost. Nebude chybět ani výměna zkušeností a prostor pro vaše dotazy.

Lektor: Seminář povede Pavel Martínek - Šmudla.
Šéf Roverského odboru, který vedl roverský kmen SRK, zná roli roverského zpravodaje na okrese, organizuje roverské akce, má za sebou vůdcovské zkoušky na Rovelu+ a pravidelně jezdí na Obroky a Miquiky. 

Na seminář se lze přihlásit do neděle 9. září 2018 zde:  https://goo.gl/forms/TKmd6jaR7o44eKKw1


Účto aktuálně a efektivně!

Termín: neděle 28. ledna 201813:30 - 18:00 hodin

Místo: Klubovny střediska K. ŠimkaSokolovská 79,  HRADEC KRÁLOVÉ - zde: http://mapy.cz/s/ePPl

Anotace:
Seminář je určený hospodářům, účetním, členům revizní komise, žadatelům o dotace a dalším, kteří by se chtěli dozvědět o aktuálních možnostech efektivního zpracování účetní agendy, které přináší online systém ESO, skautského hospodaření online (h.skauting.cz) i ekonomické agendy v systému skautIS (žádosti o dotace, hospodářské výkazy). Na semináři zazní i aktuální informace k účetní závěrce - jaké jsou povinnosti, kde hledat pomocné materiály a kam se obrátit pro další informace. Prostor bude i pro diskusi a řešení konkrétních dotazů účastníků.

Lektorka: Seminář povede Marie Konečná - Maňule
Maňule spolupracuje na vývoji systému pro vedení účetnictví - ESO a na tvorbě zadání ekonomických agend ve skautIS. Zaměřuje se na strategickou prioritu snížení administrativy a také na zvýšení informovanosti jednotek v oblasti hospodaření a účetnictví. Několik let se věnovala účetnictví, rozpočtům a dotacím na ústředí Junáka. Dlouhodobě působí v revizní komisi.

Na seminář se lze přihlásit do neděle 7. ledna zde: https://goo.gl/forms/ti3jc91a1RX5RzZU2

Související články na křižovatce:
Systém ESO - ZDE
Systém h.skauting - ZDE


Skauti, skautky - jak na ně?

Termín: neděle 12. listopadu 201714:00 - 18:00 hodin

Místo:
 Klubovny střediska Hraničář Trutnov, Horská 73/5, Trutnov. Mapa zde: https://mapy.cz/s/243ye

Anotace:
Seminář je určen pro vedoucí skautských oddílů a jejich spolupracovníky, kteří aktivně vedou a chtějí získat inspiraci a aktuální přehled o výchovném programu (věk cca 15+). Zastavíme se u specifik skautského věku (psychologie, skautska výchovná metoda), představíme si aktuální přehled výchovných nástrojů (odborky, stezky, časopisy, ...) a nápady, jak je využít v oddílovém programu a co nám s nimi může pomoci. Nebude chybět ani výměna zkušeností a prostor pro vaše dotazy.

Lektorky:
Seminář povedou
Pavla Sýkorová - Gymi.  Gymi je členka Skautského odboru, šéfka týmu nových odborek a revize stezky, skautská instruktorka a bývalá vedoucí oddílu skautů a skautek, která by jednou chtěla být dobrou paní učitelkou dějepisu a přírodopisu.
Denisa Sochorcová - Kecka. Kecka je zpravodajka VRJ pro program, bývalá vedoucí oddílu skautů a skautek. Pracovala v nevládní organizaci se sociálně vyloučenou mládeží, jako právnička, několik let učitelka MŠ a jako školní psycholožka. Má ráda lidi, přírodu, hudbu a pohyb.

Na seminář se lze přihlásit do neděle 5. listopadu zde: 

Věrně v každé době

Termín: neděle 12. února 2017, 13:30 - 17:30 hodin

Místo: Klubovny střediska K. Šimka
Sokolovská 79,  HRADEC KRÁLOVÉ - zde: http://mapy.cz/s/ePPl

Anotace:
Historický workshop Skautského institutu, který účastníky seznámí s praktikami komunismu na sklonku 40. a na začátku 50. let v Československu prostřednictvím osobní výpovědi Karla Pfeiffera, který v té době, silně ovlivněn skautskou výchovou, prožíval těžce nástup vlády jedné strany po únoru 1948.

Díky jeho vzpomínkám, osobním dokumentům, fotografiím se společně s ním vydáme zpět časem. V mnohých místech se ti vnímavější dozvědí hodně i o sobě. Třeba si i odpovíme na otázku, zda bychom byli „věrni v každé době“...

Worshop je určen pro dospělé ve věku 18 až 35 let, kteří prošli skautskou výchovou a nemají osobní zkušenost s životem za minulého režimu (nebo pouze hodně ranou).

Lektoři:
Seminář povede předseda krajské rady Junáka, vůdce oddílu, pedagog, instruktor a spisovatel Mgr. Michal Bureš - Bumerang.

Na seminář se lze přihlásit zde: 
https://goo.gl/txMqr5 (přihlašování běží do naplnění kapacity semináře)


Duchovní rozměr skautingu - jak na něj?

Termín: neděle 17. dubna 2016, 13:00 - 17:30 hodin

Místo: Klubovny střediska K. Šimka
Sokolovská 79,  HRADEC KRÁLOVÉ - zde: http://mapy.cz/s/ePPl

Anotace:
Praktický a interaktivní seminář o tom, jak v našich oddílech podporovat duchovní život. Dozvíte se, kde všude a jak tvůrčím způsobem využívat prostředí oddílu ke skutečnému naplňování skautských ideálů a tím i rozvoji duchovního života, leccos si i vyzkoušíte a odnesete si praktické tipy a inspiraci. Jistě zbude čas na sdílení zkušeností či diskusi nad vašimi otázkami.

Lektoři:
Seminář povede předseda duchovního odboru, instruktor, pedagog, publicista a mediální analytik Jiří Zajíc - Edy.

Na seminář se lze přihlásit do neděle 3. dubna 2016 zde: http://goo.gl/forms/DR9NVo1GhH


Skautská personalistika

Termín: neděle 8. listopadu 2015, 13:00 - 17:30 hodin

Místo: Klubovny střediska K. Šimka
Sokolovská 79,  HRADEC KRÁLOVÉ - zde: http://mapy.cz/s/ePPl

Anotace:
Program bude zaměřen na práci vedoucího v týmu spolupracovníků (skautských dobrovolníků), ať již se jedná o vedoucího střediska, předsedu okresu, šéfa vzdělávací akce či šéfa projektu.

Řekneme si základy skautské personalistiky. Ukážeme si na konkrétních příkladech, co se dá v této oblasti dělat a jak (získávání nových lidí, kontrakty, využívání benefitů, mentorink, koučink, supervize, vzdělávání, nástupnictví, rituály, ...). 

Představíme si konkrétní nástroje, které k tomu můžeme používat a bude i čas na vzájemnou výměnu zkušeností, či na burzu nápadů, co by mohlo fungovat. 

Dojde i na plánování a motivaci skautských dobrovolníků a vaše konkrétní dotazy k tématu.

Lektoři:
Seminář povedou lektoři Odboru Výkonné rady Junáka pro personalistiku: Hana Bejčková - Karamela, Ladislav Pelc - Bilbo

Na seminář se lze přihlásit do neděle 25. října 2015 zde: http://goo.gl/forms/tvK4xglqAq


Benjamínci - jak na ně?

Termín: neděle 20. září 2015, 13:30 - 17:00 hodin

Místo: Klubovny střediska K. Šimka
, Sokolovská 79,  HRADEC KRÁLOVÉ - zde: http://mapy.cz/s/ePPl

Anotace: Seminář se tentokrát bude odvíjet především podle přání účastníků. Lektorka nabízí jednak představení oficiálních materiálů Junáka: představení pracovních listů a pěšinky, praktická ukázka práce s materiály, pro zkušenější vedoucí diskuze o jednotlivých listech (co se vám líbí, nelíbí, problematické aktivity…), představení nové metodiky. Dále téma předškolní dítě: Jak vypadá předškolní dítě? Specifika věkové kategorie a co to pro nás znamená v praktickém chystání schůzek? Bude možné načerpat i inspiraci na schůzky aneb jak to děláme u nás? Tipy k aktivitám mimo pracovní listy apod. V neposlední řadě bude prostor též pro diskuzi na zvolená témata, vzájemná inspiraci a sdílení problémů – např. výpravy, tábory atd.

Lektorka: Jana Vytásková - Ferda
Členka odboru vlčat a světlušek, v rámci kterého se stará zejména o věkovou kategorii benjamínků. Setkat se s ní můžete i na čekatelských a vůdcovských kurzech Velká Morava. Původně pochází z Prostějova, kde benjamínky 2 roky vedla. Nyní je vedoucí oddílu světlušek, vlčat a benjamínků. Zároveň je také studentkou psychologie na FSS MU v Brně.

Na seminář se lze přihlásit zde a to do neděle 6. září 2015: formulář přihlášky.


Vychovávej minulostí - tvořivý workshop

Termín: neděle 8. března 2015, 14:00 - 17:30

Místo: Klubovny střediska K. Šimka, Sokolovská 79,  HRADEC KRÁLOVÉ - zde: http://mapy.cz/s/ePPl

Anotace: Přijď s námi poznávat (ne)obyčejnou historii. Budeme společně hledat cesty k tomu, jak vychovávat prostřednictvím minulosti - historie naší vlasti, Junáka i Tvého střediska/oddílu. Jak pracovat s příběhy skautských pamětníků, jak je oslovit a pomocí nich (coby kladných vzorů) předávat hodnoty současné generaci skautů/skautek a roverů/rangers. Představíme účastníkům také nedávno vydanou metodickou příručku Skautské odkazy, budeme prezentovat cesty, jak ji využít. Ale hlavně si na praktické části workshopu vyzkoušíme tvorbu vlastního programu, který lze následně samozřejmě použít v Tvém oddíle/středisku. Možná se setkáme i se zajímavou osobností  - pamětníkem a přímým účastníkem důležitých dějinných událostí.

Lektoři:

Michal Bureš - Bumerang
Žďár nad Metují
Pracuje jako učitel na ZŠ a již dva roky jako vedoucí programové sekce Skautského institutu ABS. Vedl deset let vlčáckou smečku, 4 roky skautský oddíl, 5 let středisko. Byl výchovným zpravodajem v plzeňské i královéhradecké KRJ. Aktuálně je předsedou KRJ Královéhradeckého kraje. Má instruktorské vzdělání, OČK Metodika a OČK Historie a myšlenkové základy skautingu.

Lucie Černá - Indi
Ivančice
Náplní její práce je péče o korporátní zákazníky velké mezinárodní firmy. Ve skautu působí jako instruktorka VLK Quo Vadis, LŠ Vlčácká a Světluška a v neposlední řadě se podílí na činnosti programové a metodické sekce Skautského institutu ABS. Born to be scout!Dramaturgie - práce s tématy a skladbou programů

Termín: neděle 15. února 2015, 13:30 - 17:00 hodin

Místo: Klubovny střediska Rybárny, Na Rybárně 1427, HRADEC KRÁLOVÉ - zde: http://mapy.cz/s/ePPj

Anotace: Během semináře projdeme postupně přípravou větší oddílové akce. Během plánování akce se naučíme hledat odpovědi na otázky, o čem vlastně naše akce bude? Jak své záměry přetavíme do konkrétních programů? Jak programy sestavíme za sebe tak, aby to dávalo smysl? A jak to zařídit, aby programy na akci dobře vyzněly a aby se naše záměry naplnily? Přijeďte si osvojit základy dramaturgie, které využijete při chystání téměř jakékoli akce či delšího programu. Během semináře si samozřejmě vyzkoušíte dramaturgii v praxi a nebude chybět ani možnost výměny zkušeností s ostatními účastníky. A v neposlední řadě se dozvíte, jak využívat dramaturgii při tvorbě symbolického rámce, čímž vaše akce dostanou ten správný spád...

Lektor: Eliška Hanzlová - Pampa

Brno

Instruktorka ILŠ Ejhle, dříve působila jako instruktorka na LK Svatoplukovy pruty a VLK OIKOS, který i vedla. Členka klubu dospělých Stofka, dříve pracovala v Roverském odboru a na ústředí Junáka. V domovském oddíle se zabývala vzděláváním a rozvojem oddílové rady, v rámci střediska pak rozvojem roverského kmene. Vizuální požitkářka, fotonadšenkyně, ráda pořádá večírky pro své přátele, pěstuje bylinky, šije a cestuje.

Na seminář se lze přihlásit zde a to do 8. 2.:


Seminář: VEDENÍ STŘEDISKA PRAKTICKY

Nejste si jistí, co v kterém měsíci v roce projednává středisková rada? Máte pochybnosti o zvládnutí formalit v hospodaření a organizaci na středisku? Nevíte, jak se zabývat podporou oddílů? Chtěli byste se zeptat na technické detaily ke SkautISu? Není vám jasné formální zpracování střediskových dokumentů? Tak neváhejte a věnujte jedno odpoledne semináři, který vám v budoucnu velmi ulehčí práci!

Termín: neděle 27. 4. 2014, 13:30 - 18:00 hodin
Lektoři: Jan Stejskal – Johan, Jakub Fabián - Králík
Místo: Středisko Rybárny, Hradec Králové, zde: http://goo.gl/maps/n1BNl

Seminář je určen pro vůdkyně a vůdce středisek a jejich spolupracovníky. V rámci semináře projdeme s lektory celý skautský rok a podíváme se, co je kdy třeba na středisku projednat, schválit, či připravit. Na problematiku se podíváme z hlediska hospodaření, organizace, ale i personalistiky. Na semináři samozřejmě bude prostor pro vaše dotazy i problémy.

Přihlaste se do neděle 13. 4. 2014 pomocí formuláře zde: https://docs.google.com/forms/d/1t6CMZ8YqK_3d9Z8NBSj-dS9dPsTaBoZ_3k4S3ysgFvk/viewform

Program pro Vás připravují Jan Stejskal – Johan (předseda Pardubického kraje, vůdce a lektor kurzů Stříbrná řeka) a Jakub Fabián - Králík (místopředseda našeho kraje).

Těšíme se na setkání! 


Seminář: Tak jak s těmi stezkami?!
Termín: 7. 3. 2014, 18:00 - 21:30
Lektoři: Zdeňka Pavlišová - Zipi, Milan Onderka - Packi
Místo: Středisko Rybárny, Hradec Králové, zde: http://goo.gl/maps/n1BNl

Lámete si hlavu nad tím, jak zapojit stezku do programu? Máte stezky už pěkně dlouho a nevíte i nevíte rady? Chcete získat tipy na nové aktivity? Že nevíte, jak naložit se symbolickým rámcem stezek. Uvítali byste výměnu zkušeností s dalšími vedoucími?

Neváhejte se přihlásit do 21. 2. 2014 na náš další seminář a to ve formuláři zde: https://docs.google.com/forms/d/1UW1YZfAZZgViSvbfGwgSiA8na93B1A95vXoa6rgj8oE/viewform

Seminář je určen pro všechny, kteří mají se stezkami alespoň základní zkušenost a rádi by získali inspiraci, praktické tipy a nápady, jak se stezkou pracovat v oddílech. Na semináři se budeme věnovat zvlášť stezkám pro skauty a skautky a zvlášť pro vlčata a světlušky.

Program pro Vás připravují lektoři Zdeňka Pavlišová - Zipi a Milan Onderka - Packi.

Po semináři nabízíme pohodový večer s kytarou a možnost přespání do soboty, kdy se uskuteční setkání delegátů Valného sněmu Junáka.

Těšíme se na setkání!


Seminář ADHD – vím, co s tím?! v H. Králové

Ve dnech 24.-25. ledna pořádáme regionální seminář pro vedoucí oddílů z Královehradeckého kraje o tom, jak v oddíle pracovat s dětmi, které mají poruchu pozornosti s hyperaktivitou (ADHD).

Kdy: 24. ledna (od 19 hodin) – 25. ledna 2014 (do 16 hodin)
Kde: Hradec Králové (přesné místo bude upřesněno)
Cena: 150 Kč

Pokud vedeš kdekoli v Královehradeckém kraji oddíl libovolné věkové kategorie nebo pomáháš s jeho vedením a chceš se dozvědět, jak v oddíle pracovat s dětmi, které mají poruchu pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), přihlas se na seminář, který pořádá poslední lednový víkend v Hradci Králové odbor Skauting pro všechny.

Na semináři s názvem „ADHD – vím, co s tím?!“ poznášhry a programy vhodné pro děti s ADHD, setkáš se s odborníky a s vedoucími oddílů, kteří mají s prací s těmito dětmi zkušenosti.

Poslední výzkumy ukazují, že poruchou pozornosti s hyperaktivitou může být v České republice v nějaké z jejích forem zasaženo 3 až 10 procent dětí (tj. v případě spodní hranice přibližně každé třicáté dítě, v případě horní hranice každé desáté). S velkou pravděpodobností se toto téma tedy může týkat i tvého oddílu.

Podrobnější seznámení s ADHD může být užitečné pro kohokoli z nás, kdo s dětmi pracujeme. Leckdy se může stát, že si možnou souvislost chování nesnesitelného dítěte, které máme v oddíle, s touto poruchou ani neuvědomíme. Mnohdy přitom může stačit malá změna, kterou uděláme v připravovaném programu, ve fungování oddílu, nebo v tom jak s dětmi pracujeme. A taková malá změna může přinést velké výsledky – pro nás i pro dítě samotné.

Seminář je určený pro všechny, kdo:

• pomáhají u oddílů libovolných věkových kategorií
• mají zájem o téma poruchy pozornosti s hyperaktivitou
• se chtějí dozvědět něco nového o tom, jak s takovými dětmi v oddíle pracovat a některé programy si rovnou vyzkoušet na vlastní kůži

Přihlašovat se můžeš na adrese rlink.eu/adhdhradeckr do středy 22.ledna.

Na seminář by v budoucnu měl navázat vznik krajské buňky Skautingu pro všechny pro Královehradecký kraj, která bude poskytovat podporu vedoucím pracujícím s dětmi se specifickými potřebami. Pokud bys měl(a) zájem zapojit se do její činnosti, dozvíš se více informací přímo na semináři, nebo se nám ozvi na email spv@skaut.cz.

web: Seminář ADHD – vím, co s tím?!Seminář: Vlčata a světlušky - jak na ně?
Termín: 24. 11. 2013
Lektoři: Michal Tarant - Majkl, Dana Waldsteinová - Komtesa, Ondřej Vokál - Vokin
Místo: Hostinné

Seminář se koná pod patronátem Odboru pro výchovu vlčat a světlušek a Lesní školy Vlčácké a Světlušky. Během semináře získáte nejen teoretický základ pro přípravu programu vlčat a světlušek, ale prakticky si vyzkoušíte některé aktivity, získáte inspiraci i odpovědi na vaše otázky.ċ
Nadstavba_131124_SvetluskyVlcata_Materialy.zip
(9551k)
Jakub Fabián,
29. 11. 2013 12:00